Kontakt

E-post styrelsen

jagershill3@gmail.com

Sms styrelsen

0733748423

Ordförande

Peter Johansson (58)

Kassör

Margaretha Bengtsson (56)

Sekreterare

Freddie Svensson(39)

Ledamot

Anna Nord Eek (63)

Ledamot

Sara Rokka (30)

Suppleanter

Habib Alshawi (68)

Jerry Larsson (43)

Fritids- & Festkommitté

Vakant

Uthyrning Klubbstuga

Kristian Perssson (2)

Revisorer

Lena Andersson (44)
Susanne Rosvall (18)

Markägare

Jägershill 3: Sonja Sönne
Grålägevägen 14, 260 40 Viken
Tel: 042-23 85 41   Mobil: 0706-33 02 71

Övriga Jägershill-kolonier

Jägershill 1: Stefan Malmroos –   Mobil:

Jägershill 2: Berton Olausson – Mobil: 0793-43 44 24

Jägershill 4: Sven Åke Olsson – Mobil: 0704-47 99 80