-koloniföreningen med det lilla extra

Om Jägershill 3

Om Jägershill 3

Jägershill 3 är ett koloniområde som är beläget på Jägersro i Malmö, med gångavstånd till Coop Stormarknad, EKO-hallen och Jägersro Trav&Galoppbana.

Koloniområdet har 75 stugor i olika storlek och utseende och är endast avsedda för sommarboende. Området har tillgång till kommunalt vatten och el. Vattnet är inkopplat i början av April till slutet av Oktober.

Stadigvarande boende är endast tillåtet under den period som vattnet är påkopplat i området!

Halva grinden i alla gångar låses då vattnet stängs för säsong. Därför att bilkörning vintertid ej är tillåtet!

Hushållscontainer tas bort när vattnet stänges!
Bilparkering med hyrda platser finns i anslutning till området.I anslutning till parkeringen finns en idrottsplats med fotbollsplan,  boulebanor .

Under sommarmånaderna så har vi olika typer av aktiviteter för såväl ungdomar som vuxna mellan övriga koloniföreningar inom Malmö.

Åtgärder gällande betalningar

Viktigt om du:
inte betalar arrende/föreningsavgift i tid kostar det dig 150:- extra
inte stängt av vattnet vid vattenöppningen kostar det 500:-
inte hämtat din trädgårdstunna 3 dagar efter tömning kostar det 200:-
inte deltagit på två städdagar kostar det 500:-
inte åtgärdat tillsägelser från styrelsen kostar det 500:-
bygger utan att fått godkänt för såväl styrelsen som kommunen kostar det dig 5.000:-
inte meddelar adressändring debiteras 150:- då räkning inte betalas i tid.
lyfter gånggrind under låst tid debiteras 500:-
har låst kolonistugans grind vid vattenöppning debiteras 500:-

Åk till toppen